Międzynarodowy Konkurs Norowców Tura Luka w Słowacji

FALK Bukowa Ostoja- I.c./II.c. (0,34 GR ; 0,21 PP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stat4u