Międzynarodowy Konkurs Norowców w Dojć na Słowacji

FALK Bukowa Ostoja- I.c./ II.c. ( 0,25 GR ; 0,32 PP) 

 

 

 

 

 

 
stat4u